MONEY WEEK 18.–22.3.2024

Temaveckan Global Money Week är en internationell ekonomisk informationskampanj som syftar till att sporra barn och unga till att lära sig om pengar, utkomst och företagande. År 2024 ordnas Money Week den 18-22 mars. I Finland erbjuder Money Week grundskolor och läroanstalter på andra stadiet färdiga undervisningsinnehåll för unga om viktiga ekonomiska färdigheter och pengaärenden.

Innehållen är avgiftsfria och deltagandet förpliktar inte till någonting. Innehållen kan utnyttjas också av andra än läroanstalter.

Materialet innefattar korta infovideor, spel och olika uppgifter. Temaveckans innehåll kan utnyttjas i realtid på en gång eller i delar till exempel som en del av självständiga studier senare under våren. Programmet finns tillgängligt på Money Weeks webbplats till slutet av året.

 

Organisationer som främjar ekonomikompetens förenar sina krafter

I Finland samordnas evenemanget av Börsstiftelsen och beskyddare är Utbildningsstyrelsen och Finlands Bank. Innehållsproducenterna är olika organisationer som främjar ekonomikompetens såsom Finanssiala ry, Konkurrens- och konsumentverket, Martorna, Ung företagsamhet och ekonomi NYT, Garantistiftelsen, Eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning, Utsökningsverket samt Statskontret. Kampanjens internationella huvudarrangör är organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD och dess nätverk för ekonomiutbildning Network on Financial Education (INFE). Totalt har närmare 180 länder deltagit.