MONEY WEEK

18.–22.3.2024

Temaveckan Global Money Week är en internationell ekonomisk informationskampanj som syftar till att sporra barn och unga till att lära sig om pengar, utkomst och företagande. År 2024 ordnas Money Week den 18-22 mars.

I Finland erbjuder Money Week grundskolor och läroanstalter på andra stadiet färdiga undervisningsinnehåll för unga om viktiga ekonomiska färdigheter och pengaärenden. Veckan består av fyra olika teman, som är baserade på de ekonomiska kompetensområdena som EU och OECD registrerat. Materialet innefattar korta infovideor, spel och olika uppgifter.

Temaveckans innehåll kan utnyttjas i realtid på en gång eller i delar till exempel som en del av självständiga studier senare under våren.

SE LÄROMATERIAL FÖR MONEY WEEK 2024.

MONEY WEEK

Under Money Week erbjuds läroanstalterna en färdig studiehelhet med ekonomitema. Programmet finns tillgängligt på Money Weeks webbplats till slutet av året. Innehållen är avgiftsfria och deltagandet förpliktar inte till någonting. Innehållen kan utnyttjas också av andra än läroanstalter.

Temaveckans program i Finland samordnas av Börsstiftelsen och evenemanget beskyddas av Utbildningsstyrelsen och Finlands Bank. Innehållsproducenterna är Finanssiala ry, Konkurrens- och konsumentverket, Martorna, Ung Företagsamhet, Börsstiftelsen, Garantistiftelsen, Ekonomi och ungdom TAT samt Eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning. Temaveckans internationella huvudarrangör är organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

Läs mer

Partners

Beskyddare