MONEY WEEK

20.–24.3.2023

Temaveckan Global Money Week är en internationell ekonomisk informationskampanj som syftar till att sporra barn och unga till att lära sig om pengar, utkomst och företagande. År 2023 ordnas Money Week den 20-24 mars. I Finland erbjuder Money Week grundskolor och läroanstalter på andra stadiet färdiga undervisningsinnehåll för unga om viktiga ekonomiska färdigheter och pengaärenden.

Varje veckodag har ett eget tema och programmet är avgiftsfritt. Materialet innefattar korta infovideor, spel och olika uppgifter. Temaveckans innehåll kan utnyttjas i realtid på en gång eller i delar till exempel som en del av självständiga studier senare under våren.

Se programmet för år 2023

 

MONEY WEEK

Under Money Week erbjuds läroanstalterna en färdig, fem dagar lång studiehelhet med ekonomitema. Programmet finns tillgängligt på Money Weeks webbplats till slutet av året. Innehållen är avgiftsfria och deltagandet förpliktar inte till någonting. Innehållen kan utnyttjas också av andra än läroanstalter.

Temaveckans program i Finland samordnas av Börsstiftelsen och evenemanget beskyddas av Utbildningsstyrelsen och Finlands Bank. Innehållsproducenterna är Finanssiala ry, Konkurrens- och konsumentverket, Martorna, Ung Företagsamhet, Börsstiftelsen, Garantistiftelsen, Ekonomi och ungdom TAT samt Eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning. Temaveckans internationella huvudarrangör är organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

Se programmet för år 2023

Program

20.03.2023

På nätet

Sugen på pengar? Dags för företagsamhet!

Ung Företagsamhet

Se hela programmet

21.03.2023

På nätet

Ekonomifärdigheter i den digitala miljön

Ekonomi och ungdom TAT

Se hela programmet

22.03.2023

På nätet

Ansvarsfull konsumtion

Konkurrens- och konsumentverket, Martorna & Garantistiftelsen

Se hela programmet

23.03.2023

På nätet

Att spara och placera & min ekonomi

Börsstiftelsen & Eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning

Se hela programmet

24.03.2023

På nätet

Försäkringar, lån och pensioner

Finanssiala - Fredagens program finns endast på finska

Se hela programmet

Partners

Beskyddare