HANTERA DIN EGEN EKONOMI – ANDRA STADIE

1. Stegen mot en egen ekonomi | Ekonomi och skuldrådgivning

Med hjälp av arbetsboken Stegen mot en egen ekonomi kan unga göra övningar gällande sin ekonomi som är aktuella när man håller på att bli självständig . I början väljer den unga en hyresbostad som den unga teoretiskt börjar planera sin ekonomi kring med hjälp av 10 steg.

1) Titta på videon (med svensk undertext)

2) Ladda ner arbetsboken, och gör steg 1-4 i arbetsboken.

__________

2. Kontrollera urvalssituationerna och -miljöerna | Konkurrens- och konsumentverket (KKV)

  • Onlinekurs
  • Längd: 30 minuter

På kursen lär du dig förstå vad som styr konsumenterna i valsituationer samt bekantar dig med miljöer där konsumenterna fattar beslut.

Klicka för att öppna kursen

__________

3. Indrivningskostnader Utsökningsverket

  • Video och diskussionsuppgifter
  • Längd: 20 minuter

Vad händer, ifall man inte betalar räkningen senast på förfallodagen? Hur stor kan en obetald räkning på 10 euro bli i och med indrivningskostnaderna? Varför behövs utsökning?

På videon berättar Utsökningsverkets sakkunniga inom förebyggande ekonomirådgivning hur indrivningen av skulder framskrider i Finland, hurdana kostnader som uppstår av indrivningen och hur utsökning fungerar. Observera, att det är meningen att stoppa videon för en stund på vissa ställen, så att studeranden i grupp kan diskutera kring diskussionsuppgifterna som anges på videon. Videon är 10 minuter lång och därtill är det bra att reservera en stund för diskussionsuppgifterna.

Titta på videon.

__________

4. Sparande är till för alla | Sparbanken

Att spara är en tjänst för ditt framtida jag. Sparbankens informationspaket berättar varför du ska börja spara, vilka alternativ som finns för att spara och hur du kan få avkastning på ditt sparande.

__________

5. Drömmer du om ett eget hem? | Nordea

Egen eller hyrd lägenhet? Är det din dröm att ha en egen lägenhet? I denna enhet får vi bekanta oss med temat boende som till exempel köp av lägenhet och bolån.

__________

6. Pension – helt SUS ellet rätt wörtti o legit? | Ilmarinen