DRIFTMILJÖ – ANDRA STADIE

1. Verkar det inte lite sus? Så känner du igen ett bedrägeri OP

Hur bluffar bedragare i sociala medier? Vad menas med deepfake eller bulvan? Och vad har banken med det här att göra?

1) Titta på videon

2) Diskutera i grupper hur man i praktiken kan undvika bedrägerier:

  • Har du själv råkat ut för bedrägerier i sociala medier? Om du har det, hurdana? Beskriv var du råkade ut för bedrägeriet, hur du kände igen det och vad du gjorde.
  • Hur kan man känna igen en deepfake? Eller hur kan man försäkra sig om att exempelvis ett telefonsamtal är äkta? Tänk ut exempel på hur man kan försäkra sig om det.
  • Om du ska sammanfatta det viktigaste som man behöver komma ihåg, vad skulle det vara?

__________

2. BSP – Vägen till en egen bostad Statskontoret & Nordea

Vad är BSP? BSP uppmuntrar sparande till ett första hem, hjälper till att skaffa ett första hem och skyddar mot stigande räntor. Låt oss tillsammans fundera på vad BSP är i form av korta videor och deltagande uppgifter.