MONEY WEEK 20.–24.3.2023

Temaveckan Global Money Week är en internationell ekonomisk informationskampanj som syftar till att sporra barn och unga till att lära sig om pengar, utkomst och företagande. År 2023 ordnas Money Week den 20-24 mars. I Finland erbjuder Money Week grundskolor och läroanstalter på andra stadiet färdiga undervisningsinnehåll för unga om viktiga ekonomiska färdigheter och pengaärenden.

Innehållen är avgiftsfria och deltagandet förpliktar inte till någonting. Innehållen kan utnyttjas också av andra än läroanstalter.

Under Money Week erbjuds läroanstalterna en färdig, fem dagar lång studiehelhet med ekonomitema. Materialet innefattar korta infovideor, spel och olika uppgifter. Temaveckans innehåll kan utnyttjas i realtid på en gång eller i delar till exempel som en del av självständiga studier senare under våren. Programmet finns tillgängligt på Money Weeks webbplats till slutet av året.

Se programmet för år 2023

 

PROGRAM 2023

Må 20.3: Sugen på pengar? Dags för företagsamhet!

Ti 21.3: Ekonomifärdigheter i den digitala miljön

Ons 22.3: Ansvarsfull konsumtion

To 23.3: Att spara och placera

Fre 24.3: Försäkringar, lån och pensioner

 

Organisationer som främjar ekonomikompetens förenar sina krafter

I Finland samordnas evenemanget av Börsstiftelsen och beskyddare är Utbildningsstyrelsen och Finlands Bank. Innehållsproducenterna är olika organisationer som främjar ekonomikompetens såsom Finanssiala ry, Konkurrens- och konsumentverket, Martorna, Ung Företagsamhet, Garantistiftelsen, Ekonomi och ungdom TAT samt Eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning. Kampanjens internationella huvudarrangör är organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD och dess nätverk för ekonomiutbildning Network on Financial Education (INFE). Totalt har närmare 180 länder deltagit.